Tjänster

Lill-jans

Kemtvätt & Skrädderi

08-411 74 09

Lill-jans plan 3

11425 Stockholm

Kemtvätt

Skoservice

Nyckel service

Skrädderi

Vår motto är att sätta kvalitet före kvantitet.

Lill-jans plan 3

11425 Stockholm

08-411 74 09

kontakt@lill-janskemtvatt.se